0
Вход и Регистрация
За поръчки тел. 0888211888
Налични стандартни и макси размери от XL до 7XL

Политика за защита на личните данни

„ВИВА МОДА БГ“ ЕООД (Вива мода) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК  204233388, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на настоящата Политика и при спазване на българското и европейското законодателство.

Вива мода декларира, че всички лични данни, предоставени от Вас, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Какви лични данни събираме

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Видът на личните данни, които събираме, зависи от използваната от Вас услуга:

1. Когато правите поръчка, ние събираме:

2. Вие можете да се регистрирате като потребител в нашата платформа, като попълните формуляр с личните си  данни: име, фамилия, данни за контакт като имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер. С попълването на регистрационния формуляр ние Ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни (като можете да ги редактирате по всяко време) и до информацията относно Вашите поръчки. Потребителският Ви акаунт може да бъде изтрит от Вас по всяко време.

С попълването на регистрационния  формуляр Вие декларирате, че сте съгласен/а всички лични данни да бъдат включени в базата данни на Вива мода и давате своето изрично и недвусмислено съгласие, че тези лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Вива мода и от партньорите по договор на Вива мода за описаните в т. 2. цели.

Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършване на покупка, Вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация, т.е. като „гост“.

3. Когато получавате информационен бюлетин или маркетингови съобщения от нас, ние събираме: имейл адрес и име.

За какви цели събираме  и обработваме лични данни

Данните и личната информация, предоставена от Вас, се използват от Вива мода с цел сключване и реализиране на договор за покупко – продажба, а именно: за обработка на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, както и за комуникация с Вас относно Вашите поръчки и тяхната доставка, относно продукти, промоционални оферти, препоръки за продукти. Тук се включват:

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица само тогава, когато това е необходимо за изпълнение на договора за покупко-продажба, въз основа на законен интерес или ако предварително сте дали съгласие за това, а именно:

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Защита на личните данни

Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на Вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Достъпът до Вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на Вашата лична парола. С цел избягване на всякакви злоупотреби, бихме искали да Ви препоръчаме да не споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в клиентския акаунт винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър. Вива мода не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли.

Срок на съхранение

Обработката и съхранението на личните данни е за времето, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за покупко-продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок, както и до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като напр. задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Вашите права във връзка с предоставените от Вас лични данни

Бисквитки

Какво представляват „бисквитките“ и за какво се използват

Нашият сайт използва т.н. „бисквитки“, за да бъдат нашите предложения за Вас адекватни, интересни и удобни. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които са запаметени във Вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от Вашия уеб браузър. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. „Бисквитки“ използваме напр. за:

Някои „бисквитки“ могат да събират информация с рекламна цел, която информация в последствие се използва от трети страни (т.н. “бисквитки на трета страна“). Така например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от Вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни.

Използваните от нас „бисквитки“

„Бисквитките“, използвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни вида – краткотрайни и дълготрайни. Краткотрайните или т.н. „session cookie“, се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните или т.н. „persistent cookie“, остават съхранени във Вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на „бисквитките“ във Вашето устройство зависи от самите „бисквитки“ и настройката на Вашия браузър).

В зависимост от тяхната функционалност, „бисквитките“ също така могат да бъдат разделени на:

Деактивиране на „бисквитките“

Настройката за използване на файловете на „бисквитките“ е част от Вашия интернет браузър. Като потребител имате възможност да контролирате използваните „бисквитки“, да изтривате запазените на Вашето устройство „бисквитки“ и да деактивирате употребата на „бисквитки“ занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Следва да имате предвид, че блокирането на „бисквитки“ ще се отрази на начина, по който работи уеб сайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Контакт с нас

По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите личните данни, може да се свържете с нас на имейл адрес: [email protected], тел. номер 0888211888 или чрез Facebook Chat. 

magnifier