0
Вход и Регистрация
За поръчки тел. 0888211888
Налични стандартни и макси размери от XL до 7XL

Условия за ползване

С тези общи условия" Биг Ренталс " ЕООДдава възможност на клиентите си да закупуват  стоки/артикули от интернет магазина за електронна търговия на фирмата, а именно www.vivamoda.bg.

Идентифицирането на потребителя/клиента се извършва чрез съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.vivamoda.bg представляват онлайн, демонстративен каталог, който описва продуктовата линия на търговеца.

Поръчки

След натискане на бутон „Поръчай”, клиентът/потребителят се съгласява да закупи избраната от него и съответно предлаганата от " Биг Ренталс " ЕООДстока. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът/потребителят получава потвърждение на поръчката, което се счита за сключване на договор. Минимален праг на стойността на поръчката няма. Поръчки се приемат НОН-СТОП, двадесет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата. Такива направени в делничен ден до 16ч. се обработват и изпращат на същия работен ден. Същите направени в делничен ден след  16ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват и изпращат в Понеделник. Същите направени в официалните за Република България се обработват и изпращат на първия работен ден след тях. Необходимо за осъществяването на поръчка е клиентът/потребителят да въведе данни като име , адрес за доставка, валиден телефонен номер и имейл адрес. Стоките предлагани на www.vivamoda.bg  са описани по цвят, размер и състав. Възможни са разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на съответните характеристики и настройки на компютърните екрани (монитори) на потребителите/клиентите. В тези случаи www.vivamoda.bg не носи отговорност. Дадена поръчка се счита за направена ако сте получили телефонно обаждане от наш сътрудник за потвърждаване и уточняване на доставката.

Доставки

Всяка доставка е за сметка на клиента/купувача и се извършва с любезното съдействие на куриерска фирма „Еконт Експрес”. Цената на доставката се заплаща заедно с поръчаните продукти ,т.е. стойността на наложения платеж или банковия превод ще бъде равна на цената на поръчаните продукти плюс цената на доставката. Тя варира в зависимост от това дали поръчката е до адрес или до офис на фирмата куриер.  В случаите, когато е до до офис обикновено цената варира между 5 и 7 лева ,когато е до посочен от клиента/купувача адрес е с около още два три лева . Точното определяне на цената на доставката се извършва по тарифи на фирма „Еконт Експрес”. При желание от страна на клиента/купувача да ползва различни от изброените по-горе услуги за доставка, следва да се свърже с наш представител на посочените телефони и да се уточни неговото искане. Екипът на www.vivamoda.bg работи с цел удовлетворяването на исканията на своите клиенти/потребители. Ако направите поръчката си до 16ч. ,то тя се обработва през същия работен ден и стандартно ще бъде при вас на следващия работен ден. Вие ще бъдете уведомени със SMS. Ако направите поръчката си след 16ч. ,то тя се обработва през следващия работен ден и стандартно ще бъде във фирмата куриер през следващия работен ден. Ако направите поръчката си в Събота след 15ч. ,то тя ще бъде обработена в Понеделник от фирмата куриер и ще бъде при вас във Вторник. Изброеното по-горе не е валидно за населени места , на територията на Република България, които се обслужват по график.

Права и задължения на потребителя/клиента

Потребителят има право да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки  в интернет магазина. Потребителят е изцяло отговорен за съхранението на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, извършващи се от него или от упълномощени от него лица, използваяи неговото потребителско име и парола.  Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на поръчката си според изискванията на сайта. Всеки потребител, независимо дали е клиент на търговеца се задължава при ползване на услугите да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при ползване на предоставяните услуги; да не извършва злоумишлени действия от всякакъв характер и естество; да дължи обезщетение на търговеца или трети лица в случай на претърпени вреди или пропуснати ползи, причинени от самия него. Клиентът се задължава да осигури актуален телефонен номер , адрес за доставка и електронен адрес ,да плати в пълен размер цената на стоката , също така и разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

Права и задължения на търговеца

Търговецът запазва право да откаже доставка на потвърдена вече поръчка, в случай,че стоките не са налични. При липса на складова наличност в рамките на работната седмица търговецът уведомява клиента за изчерпването и, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента имейл адрес или чрез обаждане на посочения от него телефонен номер.В случай, че вече е направен превод по сметката на търговеца ,клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или заместваща такава. Всички плащания ще бъдат извършвани в български лева за един брой. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване да спре или промени предоставяните от самия него услуги.  Той не носи отговорност спрямо потребители и трети лица за престъпни вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие спирането или промяната на предлаганите услуги. След заплащането на договорената цена в пълен размер от страна на купувача/клиента, търговецът се задължава да му прехвърли собствеността на заявената от него  за покупка стока. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които той самият не е и не е бил длъжен да предвиди, вкючително и случаи на неочаквани събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и др.

Лични данни

Търговецът гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставяната информация и лични данни. Те няма да бъдат предоставяни на трети лица . При спазване на действащото законодателство на Република България и клаузите на настоящите общи условия, търговецът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Търговецът се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на клиента или когато информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които според действащото зконодателство са оправомощени да изискват и събират подобен тип информация.

Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца. Той се задължава да уведоми потребителите, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за нововъведенията и промените.  Необходимо е от страна на търговеца предоставянето на нужен срок време ,в който потребителят да се запознае с новостите. В дадения срок,ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан с тях. В случай,че потребителят не се съгласи с нововъведенията в предоставения му срок, то следва, че търговецът има право да преустанови отношения с дадения потребител за предоставяните от саита стоки.

Всички спорове, възникнали между страните търговец и клиент се решават в дух на добра воля и разбирателство. В случай ,че съгласие не бъде постигнато всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани от компетентния Български съд.

ПРАВО НА ОТКАЗ

33. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ: I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект. II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт или електронен адрес. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно . Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте  ги получили. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.
До ВАСАС 5 Е00Д, гр. София,ул.Княз Борис 1 №148, тел.:0876888134, електронен адрес: [email protected]
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………………………………….……………………………..
Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….
Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

magnifier